راهکار شرکتی

راهکار

راهکار شرکتی

به منظور بهبود در روند سیستمی ، سرعت ،کارایی امور مربوط به شرکت های بازرگانی تولید شده است که میتواند کلیه روال فعالیت های شرکت هارا پوشش دهد.

مدیریت منابع انسانی

اندازه ی کسب وکار شما چقدر است و کدام مدل های مکاتبات و منابع انسانی را به کار می برید ؟ سیستم منابع انسانی اونتاش ، به شما در روند گزینش بهترین افراد و مهارت ها ..

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری ، فرآیندی دقیق و گسترده است که نیازمند نظارت مداوم و اعمال استراتژی های خاص مشتری مداری می باشد. در این بین ، جمع آوری اطلاعات یکپارچه..

سیستم کنترل کیفی

سیستم کنترل کیفی اونتاش در روند بازرسی تولیدات و یا در مرحله ارزیابی نهایی با چک کردن فاکتورهای کیفی، بر اساس پیکربندی یک طرح کنترلی از پیش تعیین شده ، همراه شما..

مدیریت ارتباطات سازمانی

همه چیز در وب سایت شما قرار دارد ؛ در سامانه گفتگوی اونتاش بدون نیاز به نرم افزارهای چتبه راحتی می توانید با تمامی مشتریان و حتی بازدیدکنندگان وب سایت خود گفتگوی آنلاین داشته..

مدیریت مالی و حسابداری

سیستم جامع حسابداری اونتاش با هدف تسهیل انجام امور حسابداری و بالا رفتن دقت و خودکار سازی بخش مالی سازمان ها، همگام با سیستم بانکی شتاب کشور ، امکان ایجاد..

اتوماسیون اداری

امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمانها و موسسات اقتصادی بکلی متحول شده است و استفاده از رو‎شهای کند و مشکل‎ساز اداری غیرمکانیزه..